neděle 18. března 2012

Jak se poprat se světem?

Svět je zajímavé místo, někdy je nám lépe a někdy bohužel hůře. To neovlivníme. Co je toho příčinou? Stres!!
Čím jsme starší tak přibývá povinností a někdy je obtížné vše stihnout s úsměvem. A tak se občas přistihnu jako rozladěná hospodyňka, přítelkyně, kamarádka, žena...
Moc by se mi líbilo mít kouzelnou hůlku a umět se rozdělit na tři samostnátné ženy:
Ta první by měla doma uklizeno, navařeno, ani smítko prachu byste u ní nenašli.
Ta druhá by byla skvělá studentka - samé jedničky. Plynule by hovořila třemi světovými jazyky a na každou otázku by měla dlouhou a zajímavou odpověď.
Ta třetí by si užívala života. Procestovala by celý svět. Na žádném večírku by nechyběla a byla by všemi oblíbená.

A teď návrat do reality :)
Vyhlašuji válku!!
Válku stresu a dokonalosti. Vše se zvládnout nedá, věřte mi :)
Pro aktivní relaxaci jsem si nakoupila dvd - joga, pilates....
Vše v levných knihách - a cena za kus jen 19Kč. :)

The world is an interesting place, we are sometimes better and sometimes worse, unfortunately. This is not influence. What is the cause? Stress!

The older we get the increasing responsibilities and sometimes it is difficult to catch everything with a smile. And sometimes I find myself as a disgruntled housewife, girlfriend, friend, wife ...

I would very much have liked to have a magic wand and be able to split into three women:

The first women: home should be cleaned, welded, or a speck of dust would not find in her.

The second would be a great student - straight A's. Continuously would speak three languages, and each question should be a long and interesting answer.

The third would have enjoyed life. Toured the entire world. The party would not lack any and all would be popular.

And now back to reality :)

I declare war!

War stress and perfection. Everything can not handle, trust me :)

For active relaxation I bought dvd - yoga, pilates ....

Žádné komentáře:

Okomentovat